Dluhy a insolvence – jak na ně?


Máte-li dluhy a jste schopni je splácet, je všechno v pořádku. Problém může nastat, pokud se ocitnete v situaci, kdy vás dostihne insolvence a vy nemáte z čeho vaše závazky splácet. Pokud s tím nic neuděláte, můžete skončit nakonec tak, že k vám domů vtrhne exekutor a vydraží vše, co najde. Vezmete-li ale situaci do vlastních rukou, nemusí to tak dopadnout, dluhy i insolvence lze řešit jinak. Svěřte se do péče Insolvence Brno a nechte si poradit, jak na problémy s dluhy.


Existuje možnost oddlužení, která vám může dopomoci k novému začátku bez dluhů a zbaví vás všech vašich tíživých závazků. Oddlužení, někdy také nazýváno osobní bankrot, má své podmínky a postup, ty je třeba dodržet. Splníte-li všechny předepsané podmínky, můžete dosáhnout oddlužení.


Jednou z podmínek je, že vaše dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti, dále musíte být v úpadku nebo vám úpadek bezprostředně musí hrozit, abyste mohli požádat o oddlužení. Je třeba, abyste měli trvalý příjem, ze kterého jste schopni během pěti let splatit alespoň 30 % vašich dluhů. Pokud tyto podmínky splníte, může vám insolvenční soud povolit oddlužení.


V momentu, kdy vyhlásíte osobní bankrot, nemůže na vás už být uvalena exekuce, nenarůstají vám žádné další pokuty ani sankce za neodvedení různých splátek apod. Vaše dluhy se tedy konečně začnou zmenšovat. Teď to nejlepší, insolvenční soud vám může prominout až 70 % vašich dluhů, pokud budete v rámci oddlužení postupovat podle splátkového kalendáře a plnit správně vaše povinnosti.


Nechcete-li vašimi dluhy ohrozit vašeho životního partnera, můžete se uchýlit k oddlužení manželů, kdy se oddlužení týká celé domácnosti. Neváhejte a informujte se i vy na možnost oddlužení a nalezněte v oddlužení nový začátek vaší existence bez dluhů.

Tvorba webu: Seokvalitně